کلاس چهارم نیلوفر
طراح قالب
ثامن تـــم
امکانات وب

در یک موزه معروف کـه بـا سنگ های مرمر کف پوش شده بـود ، مجسمه ی

زیبای مرمرینی را بـه نمایش گذاشته بودنـد کـه مردم از راه های دور و نزدیک

بـه دیدنش می آمـدنـد . کسی نبـود کــه مجسمـه  ی زیبا را ببینــد و لب بـه

تحسیـن بـاز نکنــد. یک شـب ، سنــگ مرمرینی کـه کـف پوش سـالـن بــود ،

شروع بــه حرف زدن بـا مجسمـه کـرد و گفـت : « ایـن منصفانـه نیسـت کــه

همـه پا روی من می گذارند تـا تـو را تحسیـن کنند ! مگـر یادت نیست کـه ما

هـر دو در یک معدن بودیـم ؟ ایـن عادلانه نیست ، من خیلی شاکی ام .»

مجسمـه بــه آرامی لبخنـد زد و گفـت :« یادت هســت وقتی مجسمــه ساز

خواست رویت کار کند ، سر سختی و مقاومت کردی ؟»

سنگ جواب داد :« آری ، چون ابزارش بــه من آسیب می رساند و مـن گمان

کردم که می خواهـد آزارم دهد . من تحمل این همه درد و رنج را نداشتم .»

مجسمه با همان لبخند و آرامش ادامه داد : « ولی من فکر کردم کـه بـه طور

حتم می خواهـد از مـن چیز بی نظیری بسازد و در این همـه رنج ،حتما گنجی

نهفته است. برای همین به مجسمه ساز گفتم که هر چه می خواهی ضربـه

بزن و صیقل بده .درد ها و لطمه هایی که ابزارش بر من وارد می کردند با جان

و دل خریدم و هر چه رنج ها بیشتر می شدند، بیشتر تاب می آوردم تا زیبا تر

شوم .

زمشکلات طریقت عنان متاب ای دل 

کـه مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

۹۴/۱۰/۰۸ .::. .::. خانم معلم .::.

 

جشــن عیــــد غـــدیر در کلاس

 برای بزرگ شدن تصاویر، بر روی هر تصویر کلیک کنید

 

 

 

۹۴/۰۷/۱۱ .::. .::. خانم معلم .::.
 

 

 درس علوم - ساخت حباب با سیم مفتولی و کف و صابون

 برای بزرگ شدن تصاویر، بر روی هر تصویر کلیک کنید

 

۹۴/۰۷/۱۱ .::. .::. خانم معلم .::.

 

روز اول مهر1394

برای بزرگ شدن تصاویر، بر روی هر تصویر کلیک کنید

۹۴/۰۷/۰۴ .::. .::. خانم معلم .::.

۹۴/۰۶/۲۸ .::. .::. خانم معلم .::.

ولادت امام علی علیه السلام مبارک

۹۴/۰۲/۱۲ .::. .::. خانم معلم .::.

 

.::آزمایش گردش خون دم ماهی زیر میکروسکوپ - درس علوم::.

برای بزرگ شدن تصاویر بر روی هر تصویر کلیک کنید

۹۴/۰۲/۰۲ .::. .::. خانم معلم .::.
 

 

پخش کلیپ زندگی پیامبر مربوط به درس هدیه های آسمانی

۹۴/۰۲/۰۱ .::. .::. خانم معلم .::.

۹۴/۰۱/۲۴ .::. .::. خانم معلم .::.
http://saeidrezaei25.persiangig.com/image/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20(9).jpg

۹۴/۰۱/۲۳ .::. .::. خانم معلم .::.
درباره ما

سلام
من معلم کلاس چهارم هستم .
این وبلاگ جایی است برای نوشته ها و تجربیاتم.
امیدوارم شما هم استفاده کنید.
طراح قالب
ثامن تـــم